Đang thực hiện
Tên truy cập
Mật khẩu
 
Quên mật khẩu?
Sản phẩm so sánh
Banner top
Chậu 2 hố
Sắp xếp theo
Chậu đúc 2 hố cân Kagol Sus304

Chậu đúc 2 hố cân Kagol Sus304

3.250.000 VNĐ

1.450.000 VNĐ

Chậu rửa bát 2 hố cân Korea.New2021

Chậu rửa bát 2 hố cân Korea.New2021

2.100.000 VNĐ

1.299.000 VNĐ

Chậu rửa bát Kenzol KZD8245C

Chậu rửa bát Kenzol KZD8245C

4.250.000 VNĐ

2.390.000 VNĐ

Chậu rửa bát Kobesi 8245BT

Chậu rửa bát Kobesi 8245BT

4.200.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

Chậu rửa bát Kenzol KZE7240L

Chậu rửa bát Kenzol KZE7240L

1.290.000 VNĐ

890.000 VNĐ

Chậu Kenzol KZE 8245

Chậu Kenzol KZE 8245

1.800.000 VNĐ

1.190.000 VNĐ

Chậu rửa bát đúc 2 hố cân Cielo CE01

Chậu rửa bát đúc 2 hố cân Cielo CE01

3.400.000 VNĐ

1.890.000 VNĐ

Chậu rửa bát Daeshin ID-900

Chậu rửa bát Daeshin ID-900

4.250.000 VNĐ

3.490.000 VNĐ

Chậu rửa bát Kenzol KZE78C

Chậu rửa bát Kenzol KZE78C

1.000.000 VNĐ

790.000 VNĐ

Chậu rửa bát Kenzol KZE6839L

Chậu rửa bát Kenzol KZE6839L

1.250.000 VNĐ

800.000 VNĐ

Chậu rửa bát Kenzol KZD8245L

Chậu rửa bát Kenzol KZD8245L

4.250.000 VNĐ

2.390.000 VNĐ

Chậu đúc 2 hố 1 bàn cài dao

Chậu đúc 2 hố 1 bàn cài dao

3.100.000 VNĐ

1.900.000 VNĐ

Chậu rửa bát Kenzol KZD8850C

Chậu rửa bát Kenzol KZD8850C

5.200.000 VNĐ

3.190.000 VNĐ

Chậu rửa bát Bancoot 209R

Chậu rửa bát Bancoot 209R

6.600.000 VNĐ

5.000.000 VNĐ

Chậu rửa bát Royal king sus 304 (2 hố lệch)

Chậu rửa bát Royal king sus 304 (2 hố lệch)

2.200.000 VNĐ

1.190.000 VNĐ

Chậu đúc Kenzol KZD8245BTC

Chậu đúc Kenzol KZD8245BTC

4.800.000 VNĐ

3.190.000 VNĐ

Chậu đúc Kenzol KZD8245BTL

Chậu đúc Kenzol KZD8245BTL

4.800.000 VNĐ

3.190.000 VNĐ

Chậu rửa bát đúc 2 hố lệch Cielo CE02

Chậu rửa bát đúc 2 hố lệch Cielo CE02

3.400.000 VNĐ

1.890.000 VNĐ

Chậu rửa bát 2 hố lệch Korea Sus 304 (loại 1)

Chậu rửa bát 2 hố lệch Korea Sus 304 (loại 1)

2.100.000 VNĐ

1.299.000 VNĐ

Chậu đúc 2 hố lệch Kagol Sus304

Chậu đúc 2 hố lệch Kagol Sus304

3.250.000 VNĐ

1.450.000 VNĐ

Chậu rửa bát Korea 78x43

Chậu rửa bát Korea 78x43

990.000 VNĐ

790.000 VNĐ

Chậu rửa bát RoyalKing sus 304(86x50)

Chậu rửa bát RoyalKing sus 304(86x50)

3.400.000 VNĐ

2.490.000 VNĐ

Chậu rửa bát Kobesi 8245

Chậu rửa bát Kobesi 8245

2.790.000 VNĐ

Combo chậu vòi 1099k

Combo chậu vòi 1099k

2.300.000 VNĐ

1.099.000 VNĐ

Combo 2 chậu vòi 1290k

Combo 2 chậu vòi 1290k

2.300.000 VNĐ

1.290.000 VNĐ

Combo 3 chậu vòi giá 1699k

Combo 3 chậu vòi giá 1699k

3.290.000 VNĐ

1.699.000 VNĐ

Combo 4 chậu vòi giá 1890k

Combo 4 chậu vòi giá 1890k

1.890.000 VNĐ

Chậu rửa bát inox Picenza TB6

Chậu rửa bát inox Picenza TB6

980.000 VNĐ

Chậu rửa bát AMTS 8043

Chậu rửa bát AMTS 8043

1.500.000 VNĐ

Chậu rửa bát đúc 2 hố Cielo 1045

Chậu rửa bát đúc 2 hố Cielo 1045

4.200.000 VNĐ

2.650.000 VNĐ

Chậu rửa bát Daeshin BD 1100

Chậu rửa bát Daeshin BD 1100

3.890.000 VNĐ

Chậu rửa bát đúc 2 hố cân Sobisung SB 8248

Chậu rửa bát đúc 2 hố cân Sobisung SB 8248

7.280.000 VNĐ

6.500.000 VNĐ

Chậu đúc AMTS 8245AM

Chậu đúc AMTS 8245AM

3.100.000 VNĐ

Chậu rửa bát Cielo 2019 8245C

Chậu rửa bát Cielo 2019 8245C

4.800.000 VNĐ

3.250.000 VNĐ

Chậu rửa bát Bancoot 8246R

Chậu rửa bát Bancoot 8246R

6.700.000 VNĐ

4.990.000 VNĐ

Chậu rửa bát Sơn Hà S76 Plus

Chậu rửa bát Sơn Hà S76 Plus

950.000 VNĐ

Chậu rửa bát đúc 2 hố cân Sobisung SB 8548

Chậu rửa bát đúc 2 hố cân Sobisung SB 8548

6.600.000 VNĐ

Chậu rửa bát đúc 2 hố cân Sobisung SB 8546

Chậu rửa bát đúc 2 hố cân Sobisung SB 8546

6.600.000 VNĐ

Chậu rửa bát đúc 2 hố lệch Sobisung SB 8245

Chậu rửa bát đúc 2 hố lệch Sobisung SB 8245

7.380.000 VNĐ

6.600.000 VNĐ

Chậu rửa bát đúc 2 hố cân Sobisung SB 8448

Chậu rửa bát đúc 2 hố cân Sobisung SB 8448

7.350.000 VNĐ

6.600.000 VNĐ

Chậu rửa bát đúc 2 hố cân Sobisung SB 8246

Chậu rửa bát đúc 2 hố cân Sobisung SB 8246

7.250.000 VNĐ

5.990.000 VNĐ

Chậu rửa bát 2 hố Sobisung SB 880

Chậu rửa bát 2 hố Sobisung SB 880

3.150.000 VNĐ

Chậu rửa bát 2 hố Sobisung SBD 1100

Chậu rửa bát 2 hố Sobisung SBD 1100

4.330.000 VNĐ

2.950.000 VNĐ

Chậu rửa bát 2 hố Sobisung SB 900

Chậu rửa bát 2 hố Sobisung SB 900

4.250.000 VNĐ

3.190.000 VNĐ

Chậu rửa bát 2 hố Sobisung SB 780

Chậu rửa bát 2 hố Sobisung SB 780

4.150.000 VNĐ

3.750.000 VNĐ

Chậu rửa bát Bancoot 206R

Chậu rửa bát Bancoot 206R

2.500.000 VNĐ

2.100.000 VNĐ

Chậu rửa bát Sơn Hà S80 (inox 304)

Chậu rửa bát Sơn Hà S80 (inox 304)

2.090.000 VNĐ

1.290.000 VNĐ

Chậu rửa bát Cata CB-2

Chậu rửa bát Cata CB-2

4.800.000 VNĐ

Chậu rửa bát AMTS 9245B

Chậu rửa bát AMTS 9245B

1.600.000 VNĐ

Chậu rửa bát Cielo - CE06

Chậu rửa bát Cielo - CE06

1.300.000 VNĐ

900.000 VNĐ

Chậu rửa bát Cielo - CE08

Chậu rửa bát Cielo - CE08

1.300.000 VNĐ

900.000 VNĐ

Chậu rửa bát Cielo - CE13

Chậu rửa bát Cielo - CE13

2.150.000 VNĐ

1.650.000 VNĐ

Chậu rửa bát Konox KN8245DO

Chậu rửa bát Konox KN8245DO

4.850.000 VNĐ

3.800.000 VNĐ

Chậu rửa bát Konox KN7843DO

Chậu rửa bát Konox KN7843DO

4.750.000 VNĐ

3.750.000 VNĐ

Chậu rửa bát Sơn Hà S82

Chậu rửa bát Sơn Hà S82

2.160.000 VNĐ

1.410.000 VNĐ

Chậu rửa bát Faster FS-8150HM

Chậu rửa bát Faster FS-8150HM

6.500.000 VNĐ

4.200.000 VNĐ

Chậu rửa bát Bancoot 1601R

Chậu rửa bát Bancoot 1601R

6.200.000 VNĐ

4.690.000 VNĐ

Chậu rửa bát Bancoot 208R

Chậu rửa bát Bancoot 208R

6.400.000 VNĐ

4.790.000 VNĐ

Chậu rửa bát Bancoot 205R

Chậu rửa bát Bancoot 205R

2.400.000 VNĐ

1.990.000 VNĐ

Chậu rửa bát Sơn Hà S76 (74cm)

Chậu rửa bát Sơn Hà S76 (74cm)

820.000 VNĐ

Chậu rửa bát Konox KN8246TD

Chậu rửa bát Konox KN8246TD

7.550.000 VNĐ

6.000.000 VNĐ

Chậu rửa bát Konox KN8245DOB

Chậu rửa bát Konox KN8245DOB

4.850.000 VNĐ

3.800.000 VNĐ

Chậu rửa bát Faster FS-7843

Chậu rửa bát Faster FS-7843

1.800.000 VNĐ

1.050.000 VNĐ

Chậu rửa bát Faster FS 8143N

Chậu rửa bát Faster FS 8143N

2.310.000 VNĐ

1.750.000 VNĐ

Chậu rửa bát Korea Sus 304

Chậu rửa bát Korea Sus 304

1.750.000 VNĐ

990.000 VNĐ

Chậu rửa bát AMTS 7038

Chậu rửa bát AMTS 7038

1.390.000 VNĐ

Chậu đúc AMTS 7643AM

Chậu đúc AMTS 7643AM

3.100.000 VNĐ

Chậu đúc Luna 8245

Chậu đúc Luna 8245

2.350.000 VNĐ

Chậu đúc Luna 7843

Chậu đúc Luna 7843

2.100.000 VNĐ

Chậu rửa bát Konox KN8248TD

Chậu rửa bát Konox KN8248TD

7.880.000 VNĐ

6.300.000 VNĐ

Chậu rửa bát AMTS 7843

Chậu rửa bát AMTS 7843

1.450.000 VNĐ

1.230.000 VNĐ

Chậu rửa bát AMTS 9848-HR

Chậu rửa bát AMTS 9848-HR

2.200.000 VNĐ

Chậu rửa bát AMTS 9245A

Chậu rửa bát AMTS 9245A

1.600.000 VNĐ

Chậu rửa bát AMTS 7745A

Chậu rửa bát AMTS 7745A

1.450.000 VNĐ

Chậu rửa bát AMTS 8245

Chậu rửa bát AMTS 8245

1.750.000 VNĐ

1.550.000 VNĐ

Chậu rửa bát Konox KN8850TD

Chậu rửa bát Konox KN8850TD

7.100.000 VNĐ

Chậu rửa bát AMTS 7745B

Chậu rửa bát AMTS 7745B

1.480.000 VNĐ

Chậu rửa bát AMTS 7641

Chậu rửa bát AMTS 7641

1.480.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5212

Chậu rửa bát Gorlde GD-5212

2.440.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde - B210

Chậu rửa bát Gorlde - B210

1.900.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5307

Chậu rửa bát Gorlde GD-5307

1.950.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5612

Chậu rửa bát Gorlde GD-5612

2.600.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5304

Chậu rửa bát Gorlde GD-5304

2.260.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5222

Chậu rửa bát Gorlde GD-5222

2.700.000 VNĐ

2.180.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD B209

Chậu rửa bát Gorlde GD B209

1.600.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-952

Chậu rửa bát Gorlde GD-952

3.130.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5602

Chậu rửa bát Gorlde GD-5602

1.750.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5406

Chậu rửa bát Gorlde GD-5406

3.180.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5502

Chậu rửa bát Gorlde GD-5502

1.590.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5702

Chậu rửa bát Gorlde GD-5702

1.900.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5402

Chậu rửa bát Gorlde GD-5402

1.610.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD- B208

Chậu rửa bát Gorlde GD- B208

1.530.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5103

Chậu rửa bát Gorlde GD-5103

2.170.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Chậu rửa bát Picenza PZ9-7542

Chậu rửa bát Picenza PZ9-7542

1.600.000 VNĐ

1.450.000 VNĐ

Chậu rửa inox Picenza PZ 8348

Chậu rửa inox Picenza PZ 8348

1.600.000 VNĐ

Liên hệ

Chậu rửa inox Picenza TB17

Chậu rửa inox Picenza TB17

910.000 VNĐ

Chậu rửa bát Inox Picenza DH6

Chậu rửa bát Inox Picenza DH6

820.000 VNĐ

Chậu rửa bát inox Picenza DH1

Chậu rửa bát inox Picenza DH1

950.000 VNĐ

Chậu rửa bát inox Picenza TB9

Chậu rửa bát inox Picenza TB9

1.020.000 VNĐ

Chậu rửa inox Picenza TB1

Chậu rửa inox Picenza TB1

980.000 VNĐ

Chậu rửa bát Picenza PZ304 7542

Chậu rửa bát Picenza PZ304 7542

1.850.000 VNĐ

Chậu rửa bát Picenza PZ304 8045

Chậu rửa bát Picenza PZ304 8045

2.245.000 VNĐ

1.740.000 VNĐ

Chậu rửa bát Picenza PZ304 9443

Chậu rửa bát Picenza PZ304 9443

1.900.000 VNĐ

Chậu rửa bát Cata C-2AG

Chậu rửa bát Cata C-2AG

2.710.000 VNĐ

Chậu rửa bát Erowin ER 131

Chậu rửa bát Erowin ER 131

2.650.000 VNĐ

2.000.000 VNĐ

Chậu rửa bát Taka TK-C8848

Chậu rửa bát Taka TK-C8848

2.650.000 VNĐ

1.350.000 VNĐ

Chậu rửa bát Canzy CZ 8345HB

Chậu rửa bát Canzy CZ 8345HB

6.800.000 VNĐ

3.250.000 VNĐ

Chậu rửa bát Canzy CZ-8345H

Chậu rửa bát Canzy CZ-8345H

6.800.000 VNĐ

3.250.000 VNĐ

Chậu rửa bát Canzy CZ 8245HB

Chậu rửa bát Canzy CZ 8245HB

6.800.000 VNĐ

3.250.000 VNĐ

Chậu rửa bát Canzy CZ-8045H

Chậu rửa bát Canzy CZ-8045H

6.800.000 VNĐ

3.250.000 VNĐ

 
 
                                   Tổng kho thiết bị vệ sinh tại 87 Lĩnh Nam
                                  Phân Phối thiết bị nhà bếp nhập khẩu, chậu, vòi rửa bát...
                                                  Bán Buôn, Bán Lẻ Các Loại Đá Granite, Marble
                                 Thi Công và Lắp Đặt: Bàn bếp, Lavabo, Cầu thang......
        Hotline: Tư vấn thiết bị nhà bếp, chậu vòi rửa bát 0976350082