Đang thực hiện
Tên truy cập
Mật khẩu
 
Quên mật khẩu?
Sản phẩm so sánh
Banner top
Chậu rửa bát giá rẻ nhất Hà Nội
Sắp xếp theo
Chậu rửa bát 1 hố Bancoot 7248

Chậu rửa bát 1 hố Bancoot 7248

4.200.000 VNĐ

2.890.000 VNĐ

Chậu rửa bát 1 hố Sobisung (85x51.5)

Chậu rửa bát 1 hố Sobisung (85x51.5)

4.520.000 VNĐ

3.300.000 VNĐ

Chậu rửa bát 1 hố Sobisung SB 88x52.5

Chậu rửa bát 1 hố Sobisung SB 88x52.5

4.500.000 VNĐ

3.600.000 VNĐ

Chậu rửa bát 2 hố cân Korea.New2021

Chậu rửa bát 2 hố cân Korea.New2021

2.100.000 VNĐ

1.299.000 VNĐ

Chậu rửa bát Kenzol KZD8245C

Chậu rửa bát Kenzol KZD8245C

4.250.000 VNĐ

2.390.000 VNĐ

Chậu đúc Kenzol KZD.1B7040

Chậu đúc Kenzol KZD.1B7040

3.150.000 VNĐ

1.690.000 VNĐ

Chậu rửa bát Kobesi 8245BT

Chậu rửa bát Kobesi 8245BT

4.200.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

Chậu rửa bát Kenzol KZE7240L

Chậu rửa bát Kenzol KZE7240L

1.290.000 VNĐ

890.000 VNĐ

Chậu Kobesi Granite KB 6045 (60x45)

Chậu Kobesi Granite KB 6045 (60x45)

5.200.000 VNĐ

3.900.000 VNĐ

Chậu đá Kenzol KZG9848B

Chậu đá Kenzol KZG9848B

9.668.000 VNĐ

4.350.000 VNĐ

Chậu đá Kenzol KZG9848W

Chậu đá Kenzol KZG9848W

9.668.000 VNĐ

4.350.000 VNĐ

Chậu Kenzol KZE 8245

Chậu Kenzol KZE 8245

1.800.000 VNĐ

1.190.000 VNĐ

Chậu rửa bát đúc 2 hố cân Cielo CE01

Chậu rửa bát đúc 2 hố cân Cielo CE01

3.400.000 VNĐ

1.890.000 VNĐ

Chậu rửa bát Daeshin ID-900

Chậu rửa bát Daeshin ID-900

4.250.000 VNĐ

3.490.000 VNĐ

Chậu rửa bát Kenzol KZE78C

Chậu rửa bát Kenzol KZE78C

1.000.000 VNĐ

790.000 VNĐ

Chậu đúc 1 hố Kenzol KZD6045

Chậu đúc 1 hố Kenzol KZD6045

1.780.000 VNĐ

1.190.000 VNĐ

Chậu 1 hố Kenzol KZE4237

Chậu 1 hố Kenzol KZE4237

530.000 VNĐ

349.000 VNĐ

Chậu đúc Nano Kenzol KZD.N8245

Chậu đúc Nano Kenzol KZD.N8245

4.200.000 VNĐ

2.350.000 VNĐ

Chậu rửa bát Kenzol KZE5040

Chậu rửa bát Kenzol KZE5040

800.000 VNĐ

490.000 VNĐ

Chậu rửa bát Kenzol KZE6839L

Chậu rửa bát Kenzol KZE6839L

1.250.000 VNĐ

800.000 VNĐ

Chậu rửa bát Kenzol KZD8245L

Chậu rửa bát Kenzol KZD8245L

4.250.000 VNĐ

2.390.000 VNĐ

Chậu rửa bát Kenzol KZE6043

Chậu rửa bát Kenzol KZE6043

1.000.000 VNĐ

630.000 VNĐ

Chậu rửa bát Kenzol KZE 9245

Chậu rửa bát Kenzol KZE 9245

2.100.000 VNĐ

1.350.000 VNĐ

Chậu đúc 2 hố 1 bàn cài dao

Chậu đúc 2 hố 1 bàn cài dao

3.100.000 VNĐ

1.900.000 VNĐ

Chậu đúc 2 hố cân Kagol Sus304

Chậu đúc 2 hố cân Kagol Sus304

3.250.000 VNĐ

1.450.000 VNĐ

Chậu Kenzol KZD1045BT

Chậu Kenzol KZD1045BT

6.800.000 VNĐ

3.650.000 VNĐ

Chậu Kenzol KZD1048BT

Chậu Kenzol KZD1048BT

7.800.000 VNĐ

3.900.000 VNĐ

Chậu rửa bát Kenzol KZD8850C

Chậu rửa bát Kenzol KZD8850C

5.200.000 VNĐ

3.190.000 VNĐ

Chậu rửa bát dương bàn Bancoot 209RB

Chậu rửa bát dương bàn Bancoot 209RB

8.000.000 VNĐ

6.000.000 VNĐ

Chậu rửa bát Bancoot 209R

Chậu rửa bát Bancoot 209R

6.600.000 VNĐ

5.000.000 VNĐ

Chậu rửa bát 1 hố Bancoot 1134R

Chậu rửa bát 1 hố Bancoot 1134R

4.500.000 VNĐ

3.600.000 VNĐ

Chậu rửa bát Royal king sus 304 (2 hố lệch)

Chậu rửa bát Royal king sus 304 (2 hố lệch)

2.200.000 VNĐ

1.190.000 VNĐ

Chậu đúc 1 hố Korea 45x40

Chậu đúc 1 hố Korea 45x40

1.350.000 VNĐ

900.000 VNĐ

Chậu đúc Kenzol KZD8245BTC

Chậu đúc Kenzol KZD8245BTC

4.800.000 VNĐ

3.190.000 VNĐ

Chậu âm bàn Kenzol KZDA 7843

Chậu âm bàn Kenzol KZDA 7843

5.800.000 VNĐ

3.600.000 VNĐ

Chậu rửa bát âm bàn 2 hố cân KG8245

Chậu rửa bát âm bàn 2 hố cân KG8245

5.900.000 VNĐ

3.700.000 VNĐ

Chậu 1 hố âm Bancoot 1302R

Chậu 1 hố âm Bancoot 1302R

3.800.000 VNĐ

2.790.000 VNĐ

Chậu 1 hố 1 bàn KENZOL 75x45

Chậu 1 hố 1 bàn KENZOL 75x45

590.000 VNĐ

Chậu đúc 2 hố 1 bàn Kenzol KZD1045

Chậu đúc 2 hố 1 bàn Kenzol KZD1045

4.200.000 VNĐ

2.890.000 VNĐ

Chậu rửa bát Topy Korea 12050

Chậu rửa bát Topy Korea 12050

6.300.000 VNĐ

2.390.000 VNĐ

Chậu Kenzol KZE 1046

Chậu Kenzol KZE 1046

1.800.000 VNĐ

1.190.000 VNĐ

Chậu 1 hố Kenzol KZD4540

Chậu 1 hố Kenzol KZD4540

1.450.000 VNĐ

990.000 VNĐ

Chậu rửa bát 1 hố Bancoot 1315R

Chậu rửa bát 1 hố Bancoot 1315R

4.600.000 VNĐ

3.200.000 VNĐ

Chậu đúc Kenzol KZD8245BTL

Chậu đúc Kenzol KZD8245BTL

4.800.000 VNĐ

3.190.000 VNĐ

Chậu đúc Nano Kenzol KZD.N 8245BT

Chậu đúc Nano Kenzol KZD.N 8245BT

5.200.000 VNĐ

3.200.000 VNĐ

Chậu Kenzol KZD.N1045CD

Chậu Kenzol KZD.N1045CD

6.200.000 VNĐ

3.450.000 VNĐ

Chậu đúc Kenzol KZD10045HR

Chậu đúc Kenzol KZD10045HR

5.200.000 VNĐ

3.450.000 VNĐ

Chậu rửa bát đúc Cielo CE 1045

Chậu rửa bát đúc Cielo CE 1045

4.300.000 VNĐ

2.690.000 VNĐ

Chậu Kobesi Granite KB 8047T (80x47)

Chậu Kobesi Granite KB 8047T (80x47)

5.800.000 VNĐ

3.700.000 VNĐ

Chậu rửa bát đá Granite HQ9650 (trắng)

Chậu rửa bát đá Granite HQ9650 (trắng)

Liên hệ

Chậu Kobesi Granite KB 8047 (80×47)

Chậu Kobesi Granite KB 8047 (80×47)

6.450.000 VNĐ

3.950.000 VNĐ

Chậu Royalking Granite Ra 8450T (84×50)

Chậu Royalking Granite Ra 8450T (84×50)

6.850.000 VNĐ

4.250.000 VNĐ

Chậu Royalking Granite Ra 8450 (84×50)

Chậu Royalking Granite Ra 8450 (84×50)

6.850.000 VNĐ

4.250.000 VNĐ

Chậu Kobesi Granite KB 5040 (50x40)

Chậu Kobesi Granite KB 5040 (50x40)

3.800.000 VNĐ

2.900.000 VNĐ

Chậu Kenzol Nano KZD.N1045

Chậu Kenzol Nano KZD.N1045

5.800.000 VNĐ

3.250.000 VNĐ

Chậu đúc Nano Kenzol KZD.N8245L

Chậu đúc Nano Kenzol KZD.N8245L

4.200.000 VNĐ

2.350.000 VNĐ

Chậu đúc Nano Kenzol KZD.N82BTL

Chậu đúc Nano Kenzol KZD.N82BTL

5.200.000 VNĐ

3.200.000 VNĐ

Chậu Kenzol KZD.N6045

Chậu Kenzol KZD.N6045

1.650.000 VNĐ

Chậu đúc Kenzol KZD1045CD

Chậu đúc Kenzol KZD1045CD

4.800.000 VNĐ

2.790.000 VNĐ

Chậu 2 hố 1 bàn Kenzol bàn trái

Chậu 2 hố 1 bàn Kenzol bàn trái

1.800.000 VNĐ

1.190.000 VNĐ

Chậu rửa bát đúc 2 hố lệch Cielo CE02

Chậu rửa bát đúc 2 hố lệch Cielo CE02

3.400.000 VNĐ

1.890.000 VNĐ

Chậu rửa bát 2 hố lệch Korea Sus 304 (loại 1)

Chậu rửa bát 2 hố lệch Korea Sus 304 (loại 1)

2.100.000 VNĐ

1.299.000 VNĐ

Chậu đúc 2 hố lệch Kagol Sus304

Chậu đúc 2 hố lệch Kagol Sus304

3.250.000 VNĐ

1.450.000 VNĐ

Chậu rửa bát Sơn Hà SH 1H447

Chậu rửa bát Sơn Hà SH 1H447

350.000 VNĐ

Chậu 1 hố Korea 50x40

Chậu 1 hố Korea 50x40

620.000 VNĐ

450.000 VNĐ

Chậu rửa bát AMTS 9245

Chậu rửa bát AMTS 9245

1.590.000 VNĐ

Chậu rửa bát Cielo - CE03

Chậu rửa bát Cielo - CE03

1.190.000 VNĐ

Chậu rửa bát 1 hố Sobisung SB(90x51.5)

Chậu rửa bát 1 hố Sobisung SB(90x51.5)

4.880.000 VNĐ

4.120.000 VNĐ

Chậu rửa bát Korea 78x43

Chậu rửa bát Korea 78x43

990.000 VNĐ

790.000 VNĐ

Chậu rửa bát 1 hố DAESHIN EDGE-870

Chậu rửa bát 1 hố DAESHIN EDGE-870

4.150.000 VNĐ

3.300.000 VNĐ

Chậu rửa bát RoyalKing sus 304(86x50)

Chậu rửa bát RoyalKing sus 304(86x50)

3.400.000 VNĐ

2.490.000 VNĐ

Chậu AMTS đúc 6045 AM

Chậu AMTS đúc 6045 AM

2.800.000 VNĐ

Chậu Kenzol bàn trái (75x45)

Chậu Kenzol bàn trái (75x45)

590.000 VNĐ

Chậu rửa bát Kobesi 8245

Chậu rửa bát Kobesi 8245

2.790.000 VNĐ

Combo chậu vòi 1099k

Combo chậu vòi 1099k

2.300.000 VNĐ

1.099.000 VNĐ

Combo 2 chậu vòi 1290k

Combo 2 chậu vòi 1290k

2.300.000 VNĐ

1.290.000 VNĐ

Combo 3 chậu vòi giá 1699k

Combo 3 chậu vòi giá 1699k

3.290.000 VNĐ

1.699.000 VNĐ

Combo 4 chậu vòi giá 1890k

Combo 4 chậu vòi giá 1890k

1.890.000 VNĐ

Chậu rửa bát inox Picenza TB6

Chậu rửa bát inox Picenza TB6

980.000 VNĐ

Chậu rửa bát AMTS 8043

Chậu rửa bát AMTS 8043

1.500.000 VNĐ

Chậu rửa bát Sơn Hà S79

Chậu rửa bát Sơn Hà S79

635.000 VNĐ

Chậu rửa bát đúc 2 hố Cielo 1045

Chậu rửa bát đúc 2 hố Cielo 1045

4.200.000 VNĐ

2.650.000 VNĐ

Chậu rửa bát Daeshin BD 1100

Chậu rửa bát Daeshin BD 1100

3.890.000 VNĐ

Chậu rửa bát Daeshin ID 1100

Chậu rửa bát Daeshin ID 1100

2.900.000 VNĐ

Chậu rửa bát 2 hố 1 bàn Sobisung SBS 1100

Chậu rửa bát 2 hố 1 bàn Sobisung SBS 1100

4.250.000 VNĐ

3.190.000 VNĐ

Chậu rửa bát đúc 2 hố 1 bàn Sobisung SB 11548

Chậu rửa bát đúc 2 hố 1 bàn Sobisung SB 11548

8.280.000 VNĐ

7.400.000 VNĐ

Chậu rửa bát đúc 2 hố cân Sobisung SB 8248

Chậu rửa bát đúc 2 hố cân Sobisung SB 8248

7.280.000 VNĐ

6.500.000 VNĐ

Chậu rửa bát Faster FS-9243DB

Chậu rửa bát Faster FS-9243DB

4.000.000 VNĐ

2.850.000 VNĐ

Chậu rửa bát Faster FS-11650HM

Chậu rửa bát Faster FS-11650HM

7.500.000 VNĐ

4.700.000 VNĐ

Chậu đúc AMTS 8245AM

Chậu đúc AMTS 8245AM

3.100.000 VNĐ

Chậu rửa bát Cielo 2019 8245C

Chậu rửa bát Cielo 2019 8245C

4.800.000 VNĐ

3.250.000 VNĐ

Chậu rửa bát Bancoot 8246R

Chậu rửa bát Bancoot 8246R

6.700.000 VNĐ

4.990.000 VNĐ

Chậu rửa bát Sơn Hà S76 Plus

Chậu rửa bát Sơn Hà S76 Plus

950.000 VNĐ

Chậu rửa bát Faster FS 8245HB

Chậu rửa bát Faster FS 8245HB

2.900.000 VNĐ

Chậu rửa bát đá Granite HQ9650 (đen)

Chậu rửa bát đá Granite HQ9650 (đen)

Liên hệ

Chậu rửa bát đúc 2 hố cân Sobisung SB 8548

Chậu rửa bát đúc 2 hố cân Sobisung SB 8548

6.600.000 VNĐ

Chậu rửa bát đúc 2 hố cân Sobisung SB 8546

Chậu rửa bát đúc 2 hố cân Sobisung SB 8546

6.600.000 VNĐ

Chậu rửa bát đúc 2 hố lệch Sobisung SB 8245

Chậu rửa bát đúc 2 hố lệch Sobisung SB 8245

7.380.000 VNĐ

6.600.000 VNĐ

Chậu rửa bát đúc 2 hố cân Sobisung SB 8448

Chậu rửa bát đúc 2 hố cân Sobisung SB 8448

7.350.000 VNĐ

6.600.000 VNĐ

Chậu rửa bát đúc 2 hố cân Sobisung SB 8246

Chậu rửa bát đúc 2 hố cân Sobisung SB 8246

7.250.000 VNĐ

5.990.000 VNĐ

Chậu rửa bát đúc 2 hố lệch Sobisung SB 8500

Chậu rửa bát đúc 2 hố lệch Sobisung SB 8500

10.680.000 VNĐ

9.500.000 VNĐ

Chậu rửa bát đúc 2 hố cân Sobisung SB 9000

Chậu rửa bát đúc 2 hố cân Sobisung SB 9000

10.880.000 VNĐ

9.000.000 VNĐ

Chậu rửa bát 2 hố Sobisung SB 880

Chậu rửa bát 2 hố Sobisung SB 880

3.150.000 VNĐ

Chậu rửa bát 2 hố Sobisung SBD 1100

Chậu rửa bát 2 hố Sobisung SBD 1100

4.330.000 VNĐ

2.950.000 VNĐ

Chậu rửa bát 2 hố Sobisung SB 900

Chậu rửa bát 2 hố Sobisung SB 900

4.250.000 VNĐ

3.190.000 VNĐ

Chậu rửa bát 2 hố Sobisung SB 780

Chậu rửa bát 2 hố Sobisung SB 780

4.150.000 VNĐ

3.750.000 VNĐ

Chậu rửa bát 3 hố Sobisung  SBK 1100

Chậu rửa bát 3 hố Sobisung SBK 1100

3.350.000 VNĐ

Chậu rửa bát Bancoot 206R

Chậu rửa bát Bancoot 206R

2.500.000 VNĐ

2.100.000 VNĐ

Chậu rửa bát Sơn Hà S80 (inox 304)

Chậu rửa bát Sơn Hà S80 (inox 304)

2.090.000 VNĐ

1.290.000 VNĐ

Chậu rửa bát Cata CB-2

Chậu rửa bát Cata CB-2

4.800.000 VNĐ

Chậu rửa bát AMTS 9245B

Chậu rửa bát AMTS 9245B

1.600.000 VNĐ

Chậu rửa bát Faster FS-8245HS

Chậu rửa bát Faster FS-8245HS

4.000.000 VNĐ

2.900.000 VNĐ

Chậu rửa bát đá Granite HQ8548 (đen)

Chậu rửa bát đá Granite HQ8548 (đen)

Liên hệ

Chậu rửa bát Cielo - CE06

Chậu rửa bát Cielo - CE06

1.300.000 VNĐ

900.000 VNĐ

Chậu rửa bát Cielo - CE08

Chậu rửa bát Cielo - CE08

1.300.000 VNĐ

900.000 VNĐ

Chậu rửa bát Cielo - CE12

Chậu rửa bát Cielo - CE12

2.150.000 VNĐ

1.650.000 VNĐ

Chậu rửa bát Cielo - CE13

Chậu rửa bát Cielo - CE13

2.150.000 VNĐ

1.650.000 VNĐ

Chậu rửa bát Konox KN8245DO

Chậu rửa bát Konox KN8245DO

4.850.000 VNĐ

3.800.000 VNĐ

Chậu rửa bát Konox KN7843DO

Chậu rửa bát Konox KN7843DO

4.750.000 VNĐ

3.750.000 VNĐ

Chậu rửa bát đá Granite HQ8548 (trắng)

Chậu rửa bát đá Granite HQ8548 (trắng)

8.000.000 VNĐ

3.800.000 VNĐ

Chậu rửa bát Sơn Hà S82

Chậu rửa bát Sơn Hà S82

2.160.000 VNĐ

1.410.000 VNĐ

Chậu rửa bát Faster FS-8150HM

Chậu rửa bát Faster FS-8150HM

6.500.000 VNĐ

4.200.000 VNĐ

Chậu rửa bát Bancoot 1601R

Chậu rửa bát Bancoot 1601R

6.200.000 VNĐ

4.690.000 VNĐ

Chậu rửa bát Bancoot 1602R

Chậu rửa bát Bancoot 1602R

6.400.000 VNĐ

4.700.000 VNĐ

Chậu rửa bát Bancoot 1603R

Chậu rửa bát Bancoot 1603R

6.200.000 VNĐ

4.700.000 VNĐ

Chậu rửa bát Bancoot 208R

Chậu rửa bát Bancoot 208R

6.400.000 VNĐ

4.790.000 VNĐ

Chậu rửa bát Bancoot 205R

Chậu rửa bát Bancoot 205R

2.400.000 VNĐ

1.990.000 VNĐ

Chậu rửa bát Sơn Hà S76 (74cm)

Chậu rửa bát Sơn Hà S76 (74cm)

820.000 VNĐ

Chậu rửa bát Konox KN8246TD

Chậu rửa bát Konox KN8246TD

7.550.000 VNĐ

6.000.000 VNĐ

Chậu rửa bát Konox KN8245DOB

Chậu rửa bát Konox KN8245DOB

4.850.000 VNĐ

3.800.000 VNĐ

Chậu rửa bát Faster FS-7843

Chậu rửa bát Faster FS-7843

1.800.000 VNĐ

1.050.000 VNĐ

Chậu rửa bát Faster FS 8143N

Chậu rửa bát Faster FS 8143N

2.310.000 VNĐ

1.750.000 VNĐ

Chậu rửa bát Korea Sus 304

Chậu rửa bát Korea Sus 304

1.750.000 VNĐ

990.000 VNĐ

Chậu rửa bát Sơn Hà S78

Chậu rửa bát Sơn Hà S78

1.470.000 VNĐ

1.020.000 VNĐ

Chậu rửa bát AMTS 7038

Chậu rửa bát AMTS 7038

1.390.000 VNĐ

Chậu đúc AMTS 7643AM

Chậu đúc AMTS 7643AM

3.100.000 VNĐ

Chậu đúc Luna 8245

Chậu đúc Luna 8245

2.350.000 VNĐ

Chậu đúc Luna 7843

Chậu đúc Luna 7843

2.100.000 VNĐ

Chậu rửa bát Konox KN8248TD

Chậu rửa bát Konox KN8248TD

7.880.000 VNĐ

6.300.000 VNĐ

Chậu rửa bát AMTS 7843

Chậu rửa bát AMTS 7843

1.450.000 VNĐ

1.230.000 VNĐ

Chậu rửa bát AMTS 9848-HR

Chậu rửa bát AMTS 9848-HR

2.200.000 VNĐ

Chậu rửa bát AMTS 9245A

Chậu rửa bát AMTS 9245A

1.600.000 VNĐ

Chậu rửa bát AMTS 7745A

Chậu rửa bát AMTS 7745A

1.450.000 VNĐ

Chậu rửa bát AMTS 8245

Chậu rửa bát AMTS 8245

1.750.000 VNĐ

1.550.000 VNĐ

Chậu rửa bát Konox KN1050DDU

Chậu rửa bát Konox KN1050DDU

8.650.000 VNĐ

6.750.000 VNĐ

Chậu rửa bát Konox KN1160DDO

Chậu rửa bát Konox KN1160DDO

10.590.000 VNĐ

Liên hệ

Chậu rửa bát đá Granite Konox KN8848G-B

Chậu rửa bát đá Granite Konox KN8848G-B

8.790.000 VNĐ

7.000.000 VNĐ

Chậu rửa bát Konox KN8850TD

Chậu rửa bát Konox KN8850TD

7.100.000 VNĐ

Chậu rửa bát AMTS 7745B

Chậu rửa bát AMTS 7745B

1.480.000 VNĐ

Chậu rửa bát AMTS 7641

Chậu rửa bát AMTS 7641

1.480.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5212

Chậu rửa bát Gorlde GD-5212

2.440.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde - B210

Chậu rửa bát Gorlde - B210

1.900.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5307

Chậu rửa bát Gorlde GD-5307

1.950.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5612

Chậu rửa bát Gorlde GD-5612

2.600.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5304

Chậu rửa bát Gorlde GD-5304

2.260.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5222

Chậu rửa bát Gorlde GD-5222

2.700.000 VNĐ

2.180.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD B209

Chậu rửa bát Gorlde GD B209

1.600.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-952

Chậu rửa bát Gorlde GD-952

3.130.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5602

Chậu rửa bát Gorlde GD-5602

1.750.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5406

Chậu rửa bát Gorlde GD-5406

3.180.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5502

Chậu rửa bát Gorlde GD-5502

1.590.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5702

Chậu rửa bát Gorlde GD-5702

1.900.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5402

Chậu rửa bát Gorlde GD-5402

1.610.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD- B208

Chậu rửa bát Gorlde GD- B208

1.530.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5103

Chậu rửa bát Gorlde GD-5103

2.170.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Chậu rửa bát Picenza PZ9-7542

Chậu rửa bát Picenza PZ9-7542

1.600.000 VNĐ

1.450.000 VNĐ

Chậu rửa inox Picenza PZ 9245

Chậu rửa inox Picenza PZ 9245

1.500.000 VNĐ

Chậu rửa inox Picenza PZ 8348

Chậu rửa inox Picenza PZ 8348

1.600.000 VNĐ

Liên hệ

Chậu rửa inox Picenza TB17

Chậu rửa inox Picenza TB17

910.000 VNĐ

Chậu rửa bát Inox Picenza DH6

Chậu rửa bát Inox Picenza DH6

820.000 VNĐ

Chậu rửa bát inox Picenza DH1

Chậu rửa bát inox Picenza DH1

950.000 VNĐ

Chậu rửa bát inox Picenza TB9

Chậu rửa bát inox Picenza TB9

1.020.000 VNĐ

Chậu rửa inox Picenza TB1

Chậu rửa inox Picenza TB1

980.000 VNĐ

Chậu rửa bát Picenza PZ304 7542

Chậu rửa bát Picenza PZ304 7542

1.850.000 VNĐ

Chậu rửa bát Picenza PZ304 8045

Chậu rửa bát Picenza PZ304 8045

2.245.000 VNĐ

1.740.000 VNĐ

Chậu rửa bát Picenza PZ304 9443

Chậu rửa bát Picenza PZ304 9443

1.900.000 VNĐ

Chậu rửa bát Inox Picenza DH9

Chậu rửa bát Inox Picenza DH9

980.000 VNĐ

Chậu rửa bát inox Picenza DH4

Chậu rửa bát inox Picenza DH4

670.000 VNĐ

Chậu rửa bát inox Picenza TB4

Chậu rửa bát inox Picenza TB4

870.000 VNĐ

Chậu rửa bát inox Picenza DH8

Chậu rửa bát inox Picenza DH8

680.000 VNĐ

Gorlde GD-926

Gorlde GD-926

2.310.000 VNĐ

200 VNĐ

Gorlde GD-927

Gorlde GD-927

2.470.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Gorlde GD-925

Gorlde GD-925

1.980.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Gorlde GD-288

Gorlde GD-288

1.750.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Gorlde GD-290

Gorlde GD-290

1.650.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Gorlde GD-289

Gorlde GD-289

1.590.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Gorlde GD-025

Gorlde GD-025

1.770.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Gorlde GD-293

Gorlde GD-293

1.490.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Chậu rửa bát Faster FS-11046HL

Chậu rửa bát Faster FS-11046HL

5.600.000 VNĐ

3.950.000 VNĐ

Chậu rửa bát Faster FS-11046HM

Chậu rửa bát Faster FS-11046HM

6.800.000 VNĐ

3.750.000 VNĐ

Chậu rửa bát Faster FS-9243

Chậu rửa bát Faster FS-9243

3.800.000 VNĐ

2.850.000 VNĐ

Chậu rửa bát cao cấp AMTS-10047AM

Chậu rửa bát cao cấp AMTS-10047AM

6.500.000 VNĐ

4.050.000 VNĐ

Chậu rửa bát AMTS 10047

Chậu rửa bát AMTS 10047

4.050.000 VNĐ

Chậu rửa bát Sơn Hà S105

Chậu rửa bát Sơn Hà S105

2.510.000 VNĐ

1.450.000 VNĐ

Chậu rửa bát Sơn Hà S100

Chậu rửa bát Sơn Hà S100

960.000 VNĐ

Chậu rửa bát Bancoot 1605R

Chậu rửa bát Bancoot 1605R

7.600.000 VNĐ

5.400.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-949

Chậu rửa bát Gorlde GD-949

3.300.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5803

Chậu rửa bát Gorlde GD-5803

3.400.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-9037

Chậu rửa bát Gorlde GD-9037

3.340.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5426

Chậu rửa bát Gorlde GD-5426

2.650.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5526

Chậu rửa bát Gorlde GD-5526

2.650.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5525

Chậu rửa bát Gorlde GD-5525

2.940.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5505

Chậu rửa bát Gorlde GD-5505

2.140.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Chậu rửa inox Picenza DH12

Chậu rửa inox Picenza DH12

1.050.000 VNĐ

Chậu rửa bát Inox Picenza TB12

Chậu rửa bát Inox Picenza TB12

1.100.000 VNĐ

Chậu rửa inox Picenza TB3

Chậu rửa inox Picenza TB3

1.380.000 VNĐ

Chậu rửa bát AMTS 5042

Chậu rửa bát AMTS 5042

790.000 VNĐ

Chậu rửa bát Cata C-2AG

Chậu rửa bát Cata C-2AG

2.710.000 VNĐ

Chậu rửa bát Picenza TB 2

Chậu rửa bát Picenza TB 2

650.000 VNĐ

Gorlde GD-5631

Gorlde GD-5631

3.600.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Gorlde GD-5630

Gorlde GD-5630

3.250.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Gorlde GD-5503

Gorlde GD-5503

2.550.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Gorlde GD-5403

Gorlde GD-5403

2.650.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Gorlde GD-5203

Gorlde GD-5203

2.500.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Chậu rửa bát AMTS 5545AM

Chậu rửa bát AMTS 5545AM

2.650.000 VNĐ

2.400.000 VNĐ

Chậu rửa bát Sơn Hà SH 3H1000

Chậu rửa bát Sơn Hà SH 3H1000

1.190.000 VNĐ

750.000 VNĐ

Chậu rửa bát Erowin ER 131

Chậu rửa bát Erowin ER 131

2.650.000 VNĐ

2.000.000 VNĐ

Chậu rửa bát Taka TK-C8848

Chậu rửa bát Taka TK-C8848

2.650.000 VNĐ

1.350.000 VNĐ

Chậu rửa bát Canzy CZ 8345HB

Chậu rửa bát Canzy CZ 8345HB

6.800.000 VNĐ

3.250.000 VNĐ

Chậu rửa bát Canzy CZ-8345H

Chậu rửa bát Canzy CZ-8345H

6.800.000 VNĐ

3.250.000 VNĐ

Chậu rửa bát Canzy CZ 8245HB

Chậu rửa bát Canzy CZ 8245HB

6.800.000 VNĐ

3.250.000 VNĐ

Chậu rửa bát Canzy CZ-8045H

Chậu rửa bát Canzy CZ-8045H

6.800.000 VNĐ

3.250.000 VNĐ

Gorlde GD-017

Gorlde GD-017

1.150.000 VNĐ

 
 
                                   Tổng kho thiết bị vệ sinh tại 87 Lĩnh Nam
                                  Phân Phối thiết bị nhà bếp nhập khẩu, chậu, vòi rửa bát...
                                                  Bán Buôn, Bán Lẻ Các Loại Đá Granite, Marble
                                 Thi Công và Lắp Đặt: Bàn bếp, Lavabo, Cầu thang......
        Hotline: Tư vấn thiết bị nhà bếp, chậu vòi rửa bát 0976350082